ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

อยากจะให้น้อง ๆ ได้อ่านครับ วิธีรักษาสิว

Posted on 20 January, 2016 in วิธีรักษาสิว

อยากจะให้น้อง ๆ ได้อ่านจริง ๆ นะครับ มันคงงง ๆ ว่า วิธีรักษาสิว ที่ให้มานั้นจะหายได้ไหม ผมไม่คิดสว่าอะไรน่ากังวลเท่ากับการที่คนเราไม่รู้จักคิดว่าตัวเองชอบแบบไหนและต้องการให้เราได้เรียนรุ้่วาแบบไหน คือ สิง่ที่ต้องการ มันเกิดแบบนี้ เท่ากับตัวของผมเองไม่รู้ว่าจะต้องการทำแบบไหนมากกว่านี้ มันทำให้คิดนะครับ มาเลยครับ ที่นี่ ทำให้เพื่อนๆ  เองได้คิดว่ามากกว่านี้ไหม มเลยอย่างไรก็ว่าหละคร้บ อิอิ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>