ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

มันไม่อยากจะบอกเลยว่า รักษาสิว

Posted on 23 January, 2016 in รักษาสิว

มันไม่อากจะบอกว่าเลยว่าจะต้องหาทางแบบไหน รักษาสิว คือว่าผมอยากจะให้สิวหายจริง ๆ นะครับ มันคติดว่ามาโดยตลอดว่าสิวหายแล้ว คนจะต้องมามองเราแน่ ๆเลยเราจะต้องทำแบบไนห มันคือว่าวิธีเดียวที่เราจะต้องการมาหาเลย มันไม่บอกเลยว่าจะต้องมาหาแบบไหน เราเองก็ต้องรักษาสิว สิทธิของเราจริง ๆ ไม่น่าจะเกิดมาเองได้น้อง ๆ ว่าอย่างไร รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>