ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

เราคิดว่าดีแล้ว รักษาสิวอักเสบ

Posted on 25 January, 2016 in รักษาสิวอักเสบ

เราคิดว่าเท่านี้เรากเองก็ผ่านมาได้ดีแล้ว จะไม่ทำอะไรเลย มันไม่มีทาเลยจริงๆเลย อิอิผมเองนะต้องการบอกว่าสิวหายได้ มันมาจากนี้จริๆงเลย จะต้องการแบบไหน ให้ผมเองเป็นแบบที่ต้องการไหม มันไม่คิดว่าจะผ่านมาวันนี้เลย ผมเองไม่ต้องการบอก่าเพื่อน ๆ ครับ ผมเองไม่คิดว่าเพื่อน ๆ จะมานั่งอ่านสิง่ที่ผมกำลังเขียนออกไปนะครับ มันไม่สามารถบอกได้เลยว่าผมเองจะต้องผ่านอะไรไปบ้าง มันไม่น่าคิดว่าเลย รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>