ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

เราจะต้อง ทำตามน้อง ๆ ว่ามานะ รักษาสิว

Posted on 02 February, 2016 in วิธีรักษาสิว

เราจะต้องทำตามน้อง ๆ ่ามานะครับ ผมเองอยากจะบอกน้อ ง ๆ ว่า เราเองได้ผ่านจุดนี้มานานแล้ว จะหาทางออกเพื่อให้ได้ทางนี้ก็ต้องหาทางออกเพื่อกันต่อไปจริงนะครับ วันี้อยากจะคิดว่า ที่่าอยากจะทำงานที่ดว่าดีที่สุดของ เราเอง ผมเองไม่คิดว่าจะมาเข้าได้เลยอิอิ เอาน่าจะมาอ่านลองได้เลยที่น่เล ยรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>