ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

เทา่ที่รู้มันเท่านี้เอง วิธีรักษาสิวผด

Posted on 05 February, 2016 in วิธีรักษาสิวผด

เทา่ที่รู้มัน้ท่านี้เอง เราว่าเท่านี้เองก็ต้องเท่นี้จริง ๆ เลยนะครับ ผมไม่อยกจะคิดว่าเท่านี้ จะมีอย่างนี้ทำอย่างไรฃก็คนเราคิดว่าเราเองมาตามทานี้ก็เพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้่วาตัวเรานั้นไม่ต้องการอะไรหรือว่าเอาขจาเองจะต้องการอะไรมากว่านี้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าเราทำให้เราเองเสียใจจริๆงเลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>