ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

รักษาสิวหายด้วยตัวเอง

Posted on 25 February, 2016 in รักษาสิว

รักษาสิว หายได้ด้วยตัวอง เท่าที่รูเ ๆ มานะคัรบ ผมเองได้คิดว่าเราจะตองหาวิธีต่าง ๆมากมายกว่าสิวจะหายได้ มันเป็นวิธรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากับตัวเองได้ที่สุดเลย จะต้องการแบบไหน เราว่าปแบบไหนที่เราจะต้องการที่สุด มาเองมานั่งคิดว่าเรานย่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ สง่ที่ต้องการที่สุด เท่าที่รูเ ๆ คือว่า สิวหายได้ แต่ว่าเราเองก็ต้องการให้กลับมาเองเท่านี้เอง อิอิ เรามาน่าคิดว่ากนี้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>