ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

ผมคิดมาตลอดเรื่องของ สิวอุดตัน

Posted on 26 March, 2015 in สิวอุดตัน

ผมได้นั่งคิด นอนคิด และไม่รู้ว่าจะคิดแบบไหน เราคิดว่าจะแบบนี้ก็แบบนี้ จะแบบัน้นก็แบบนั้น  มานั่งคิดว่าแบบที่ต้องการ มานั่งคิดแบบที่อยากจะได้ มาควรแบบไหน มาตามแบบที่คุณต้องการมากกว่าไหม มาตามอ่านได้อย่งไรก็น่าจะได้อย่างที่ต้องการมากกว่าไหม มาอ่านได้ที่น่เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>