ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

เป็นเพียงเท่านี้ก็พอ รักษาสิว

Posted on 25 May, 2016 in รักษาสิว

เป็นเพียงเท่านี้ก็พอ เราว่าเป็นเพียงเท่านี้ก็พอ ทำให้รู้ว่า เราเป็นเพียงคนหนึง่ที่เขียนบทความ ที่อยากจะได้บทความที่หามาได้เท่านี้ ก็พอทำให้รุ้ว่า เราไม่สามารถเดินทางผ่านมาไดเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันก็ต้องการแบบเดียวกัน มันไม่มีทางควรมสุขเลย จะต้องการเท่านี้ มันไม่มีต้องการแบบที่ว่ามามเลย อิอิ เราว่าหาทางออกเลย นะครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>