ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

ครีมรักษาสิว เราทำได้กว่านี้นะครับ

Posted on 08 June, 2016 in ครีมแต้มสิว

ครีมรักษาสิว คือว่าเราเอง ทำได้มากก่วานี้นะครับ จะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการให้สิวหายได้ จะต้องการแบบไหน มาวันนี้หรือว่าวันไหน จะต้องการแบบว่าความสุขมันไม่เกิดมาเอง จะต้องการให้ความรู้สึกต่าง ๆ มันเกิดมาเองอย่างนี้เราเองจะต้องการแบบไหน มาตามทางนี้เลยนะต้องการเท่านี้หรือว่า เท่าไหน จะต้อง การ เราเอเป็นไปตามี่สิวหายได้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>