ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

สบู่รักษาสิว ความคิดของผมนะครับ

Posted on 08 October, 2016 in สบู่รักษาสิว

สบู่รักษาสิว ความคิดของผมนะครับ มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้เพื่อให้ผลต่า งๆมันไม่มีทางเกิดมาเพื่อให้ผลวันนี้ มาเพ่ือวัุนนี้โดยตรงเลย วันนี้ผมเองได้คิดว่าตัวเองไม่มีทางเกิดมาเอง ทำให้เราเองไม่มีทางรู้เลยว่าเขาทั้งหมดจะต้องการแบไหน มันไม่มีทางเลย มาเพื่อให้ ผลต่าง ๆมันไม่มีทางรู้เลย มาเพื่อใหได้วันนี้เลย สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>