ประตูแห่งความเข้าใจ

อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเสนอความรักมิติที่คุณยังไม่เข้าใจ

เราไม่คิดว่าจะหาทางออกได้เลย รักษาสิวผด

Posted on 17 October, 2016 in รักษาสิวผด

เราไม่คิดว่าจะหาทาง ออกได้เลย ผมจะบอกว่าความคิดว่าของผมเอง ไม่คิด่วาเราเองจะมาเกิด วันนี้หรีือ่วาเขาเองจะมาทางนี้เลยได้ ที่ผ่านมานี้ จะบอกว่าสิวหายแล้ว มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความคิดว่าของผมเอง ไม่ต้องการอะไร มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าไม่ว่าจะทำให้ได้อะไรก็ตาม มันไม่มีทางเล ยรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>